Vanliga kattsjukdomar

Att katten ska bli sjuk eller skadas är varje kattägares mardröm. Man vill förstås att den älskade katten ska få ett friskt och lyckligt liv, precis som man önskar övriga familjemedlemmar samma sak. Men, hur väl man än sköter sin katt kan man inte undvika att den någon gång i sitt liv blir sjuk. Precis som hos människan finns det en del sjukdomar som man kan råka ut för. Och precis som för oss finns det sjukdomar som är allvarliga medan andra är av lindrigare art.

Eftersom katten inte själv kan tala om när något känns fel eller var den har ont gäller det för matte eller husse att vara uppmärksam på katten för att snabbt kunna upptäcka när något inte står rätt till. Vissa åkommor kräver veterinärvård och då är det givetvis bra om man kan ge vård så snabbt som möjligt innan katten blir allt för påverkad. För att kunna se om katten verkar sjuk kan det vara bra att känna till de vanligaste kattsjukdomarna. Därför listar vi här de sjukdomar som det är störst risk att din katt råkar ut för.

Vanliga kattsjukdomar

Här kan du läsa om vilka symptom de olika sjukdomarna ger, och vilka åtgärder du bör vidta i de olika situationerna.

Förgiftning

Att en katt kan stoppa i sig saker som inte är nyttigt för den känner säkert alla kattägare till. Men, att det finns många saker i vår omgivning som inte är skadliga för oss människor, men som kan vara riktigt farliga för en katt är det kanske inte så många som vet. För att du ska kunna ge katten bästa vård om olyckan är framme är det viktigt att du känner till de vanligaste förgiftningsorsakerna och vilka symptom de kan orsaka.

Förgiftning hos katt visar sig inte alltid som kräkning eller diarré utan kan ibland ge skador på längre sikt. Om din katt har ätit något giftigt eller fått i sig för stora mängder av något som inte är bra för katten bör du kontakta veterinär. Försök att ta reda på vad och hur mycket katten fått i sig. Att glykol och råttgift är farligt för en katt är en självklarhet, och ser man att katten fått i sig något av detta ringer man förstås genast till veterinären.

Men, visste du också att det är farligt för katten att äta choklad? Choklad kan faktiskt orsaka en katts död, så om du vet att den ätit mycket choklad behöver du åka in akut. Symptomen kommer mellan 4 och 24 timmar efter intaget och kan yttra sig som hjärtklappning, hyperaktivitet, rastlöshet, kräkningar, buksmärtor, inkontinens, törst och skakighet. Även en så vanlig produkt i hushållet som lök kan ge svår förgiftning hos en katt. All lök, både rå och tillagad kan ge svår blodbrist och skador på inre organ. Läkemedel för människor, russin och vindruvor och en del blommor är andra saker som kan orsaka förgiftning hos katter.

Kattpest

Kattpest är en sjukdom som orsakas av parvovirus, ett virus som kan överföras från katt till katt genom avföring, men som också kan smitta genom miljön där katten vistas. Skadan som viruset orsakar varierar kraftigt. Ibland gör det ingen skada alls, ibland orsakar viruset kräkningar, diarré och feber och i värsta fall kan det leda till döden. Det är främst hos unga katter som utgången kan bli dödlig. För att skydda katten mot kattpest är det viktigt att vaccinera den.

Öronskabb

Irriterade öron hos katt beror ofta på öronskabb. Skabb är ett kvalster som gör att det svider i kattens öron. Kontakta veterinär för effektiv behandling.

Kräkning och diarré

Kräkningar hos katter är ganska vanligt, och om katten bara kräks upp hårbollar är det helt normalt. Finns det blod i kräkningarna bör du vara uppmärksam. Även lös mage är vanligt och inte så alarmerande. Men, om kräkningar och/ eller diarré pågår under lång tid, kanske tillsammans med feber, bör du kontakta veterinären. Vid lindrigare besvär kan det hjälpa att ge katten vatten och lättare föda som exempelvis fisk.

Avmagring

Om katten tappar i hull kan det bero på mask. Mask är vanligt hos katter som får jaga. Ibland kan blinkhinnan i kattens ögon bli synlig om den har mask.  Man kan avmaska själv med medel som kan köpas på apotek , men det kan alltid vara bra att låta en veterinär titta på katten för att avgöra vilken parasit det handlar om. Läs mer om avmagring här.

Kattsnuva

Kattsnuva är den vanligaste infektionssjukdomen hos katt. Symptomen på kattsnuva, eller kattinfluensa som sjukdomen också kallas, är feber, nysningar och rinnande ögon och nos. Kattsnuvan är inte lika allvarlig som kattpest, men den är tillräckligt besvärlig för att man råder kattägare att vaccinera sin katt mot sjukdomen. Normalt klarar katten sjukdomen, men en gammal katt eller en katt med nedsatt immunförsvar kan bli allvarligt sjuk.

Tecken på sjukdom

Om du märker förändringar hos din katt, fysiska eller mentala, som du inte hittar en naturlig förklaring till är det viktigt att du tar kontakt med en veterinär som kan undersöka katten. Alla symptom behöver inte betyda att katten är allvarligt sjuk, men det är ändå alltid säkrast att tala med veterinären. Kattens tillstånd avgör hur snabbt den behöver vård och om den, till exempel, andas ansträngt eller har blödningar måste den snabbt komma under vård. Om tillståndet inte är akut kan du kontakta din veterinär för att få råd om hur du ska göra. Veterinären vill ofta ha svar på en del frågor för att kunna avgöra vad som ska göras och det är bra om du har svar på följande när du ringer:

  • Ålder, kön och ras på katten.
  • Kroppstemperatur, normal temperatur hos katter är 38,0 – 39,0.
  • Hur katten beter sig, förändrat beteende osv.
  • Andning och eventuell hosta.
  • Äter och dricker katten som vanligt.
  • Hur ser pälsen ut.
  • Hur ser ögonen ut.
  • Har katten kräkts.
  • Hur ofta kissar katten och hur ser urinen ut.
  • Hur ser avföringen ut och när bajsade katten senast.

Det kan naturligtvis också finnas andra frågor som veterinären vill ha svar på. Ju utförligare svar du kan ge desto lättare är det för veterinären att avgöra vad som felar.

Behöver du en kattförsäkring? Jämför kattförsäkringar här.