Moderna Försäkringar

Det finns ett gammalt talesätt som säger att hunden är människans bästa vän. Och det stämmer säkert för många, men minst lika många räknar katten som sin allra bästa vän. Alla kattägare älskar förstås sina djur och vill ge dem ett så bra liv som möjligt. Ett annat talesätt påstår att katter har nio liv, något som tyvärr inte alls stämmer. Visst skulle man kanske kunna önska att det vore så, och att det inte var någon fara på taket om katten råkar ut för en olycka eller blir sjuk. Men, så är det ju tyvärr inte. Även en katt kan bli sjuk eller skadas, och då behöver den givetvis bra veterinärvård.

De flesta människor har en hel hop med försäkringar för att vara skyddade mot oförutsedda händelser i livet. Vi försäkrar hemmet, bilen, våra saker och det är nog självklart för de flesta att också försäkra sin vän, katten. Katten blir ju en i familjen, och lika värdefull som någon annan familjemedlem. Men, om någon annan i familjen blir sjuk är det varken svårt eller särskilt kostsamt att få hjälp om något händer. För människor finns det nämligen allmänna försäkringar i samhället som gör att man bara behöver betala en fast avgift om man behöver söka vård på sjukhus eller vårdcentral. Och denna relativt låga avgift gäller både för enklare och mer avancerad vård.

När katten blir sjuk

När katten blir sjuk är det inte fullt lika enkelt. För det första måste man hitta en bra veterinär eller djurklinik, och det kan för många bli långa resor. Och när man hittat  någon som kan ge katten den vård den behöver får man betala priset. Och för djursjukvård, som inte omfattas av samhällets försäkringssystem, kan det handla om ansenliga belopp. Det kan faktiskt bli så dyrt att det finns de som inte har råd att söka hjälp om katten blir sjuk. Men, här kommer försäkringarna in. Har du gett katten en djurförsäkring kan du också garantera att den kommer att få vård om det som inte får hända ändå inträffar. För med en kattförsäkring träder försäkringen in när du ska betala din veterinärvårdsavgift.

Moderna försäkringar kattförsäkring

Det finns en hel del olika försäkringsbolag att välja på när man ska teckna en kattförsäkring. Moderna Djurförsäkringar är ett svenskt försäkringsbolag som erbjuder försäkringar för hund och katt. Kattförsäkringar kan vara upplagda på olika sätt hos olika bolag. Hos en del ingår både liv- och veterinärvård i basförsäkringen medan man hos andra bolag får teckna en tilläggsförsäkring för att också få en livförsäkring. Hos Moderna Försäkringar ingår livförsäkringen i din kattförsäkring om du vill, och den gäller dessutom med samma belopp hela tiden. Många andra bolag sänker ersättningen i takt med att katten blir äldre, men här gäller alltså samma belopp hela försäkringstiden. Livförsäkringen upphör när katten blivit 13 år gammal.

Olika nivåer på djurförsäkringen

Det är vanligt att man erbjuder kattförsäkringar i olika nivåer, och Moderna försäkringar har hela tre olika nivåer på sina kattförsäkringar. Nivåerna gäller för veterinärvårdsdelen och man kan välja mellan

  •        Enkel veterinärvård med ersättning upp till 30 000 kr
  •        Dubbel veterinärvård med ersättning upp till 60 000 kr
  •        Trippel veterinärvård med ersättning upp till 120 000 kr

I dubbel ingår MR, CT med 7000 kr/år. Rehab 7000 kr. Medicin ingår i det maximala veterinärvårdsbeloppet
I trippel ingår MR,CT med 15 000 kr/år. Medicin och rehab är samma om i dubbel.
I båda dessa ingår även dolda fel.
I trippel ingår dessutom inackordering på kattpensionat om man själv blir så sjuk att man inte kan ta hand om sin katt. Det ingår också en radiojodbehandling på katt samt strålbehandling eller cellgifter vid cancersjukdom.

Valmöjligheter

Valmöjligheterna hos Moderna Försäkringar är stora. Du kan alltså välja vilken nivå du vill ha på din veterinärvårdsförsäkring och har hela tre olika nivåer att välja bland. Dessutom kan du välja till en livförsäkring som alltså ger samma ersättning under hela försäkringstiden.

moderna kattförsäkring

Beloppet i livförsäkringen baseras främst på inköpspriset / marknadsvärdet på katten. Om katten meriteras, till exempel genom kattutställningar, kan du höja försäkringsbeloppet. Om inte katten har officiella utställningsmeriter ligger livförsäkringsbeloppet hos en huskatt / bondkatt / blandras på högst 1000 kr. I livförsäkringen ligger också en försäkring för förlorad avelsförmåga, men den gäller inte för katt som kommer bort. Livförsäkringen hos Moderna Försäkringar har ingen självrisk.

Självrisk

När det gäller självrisk, som ju gäller för veterinärvårdsförsäkringen har du också möjligheter att välja. Självrisken består av en fast och en rörlig del. Den fasta delen väljer man själv: 900, 1800 eller 3600 kr. men utöver denna summa får du också betala en del av kostnaden och här kan du själv välja om du vill betala 15% eller 25% på den del som överstiger den fasta delen för varje självriskperiod. En självriskperiod är en viss period, som kan variera kraftigt mellan olika försäkringsbolag. Under denna period betalar du bara en fast självrisk oavsett om du behöver söka veterinär för en sjukdom eller flera olika.

Hos Moderna djurförsäkringar

Hos Moderna djurförsäkringar omfattar en sån självriskperiod hela 365 dagar från det första veterinärbesöket. Det betyder att du alltså bara behöver betala den fasta avgiften en enda gång under en period av ett helt år. Om katten råkar ut för flera sjukdomar, eller skador, under året spelar ingen roll. Den fasta avgiften betalas bara en gång i alla fall. Det betyder att du, tack vare den ovanligt långa självriskperioden, kan tjäna tusenlappar genom att teckna din kattförsäkring hos Moderna Försäkringar. Tänk på att också spara kvitton från behandlingar som inte överstiger den fasta självrisken. Om katten skulle behöva vård fler gånger under ettårs-perioden kan du alltså slå ihop kostnaderna och på så sätt nå över självriskbeloppet och få ut ersättning på försäkringen.

Du kan teckna en kattförsäkring hos Moderna Försäkringar från det att katten är sex veckor gammal och ända tills den fyllt åtta år. Om du får ta över en vuxen katt kan du alltså försäkra den. Om katten inte har varit försäkrad tiden innan den kommer till dig gäller en karenstid på 20 dygn innan försäkringen träder i kraft. om katten skulle råka ut för en olycka under denna tid gäller försäkringen utan karens. Och om du bara behöver flytta över en försäkring från ett annat försäkringsbolag kan du göra det utan att drabbas av någon karenstid alls.