Försäkringsdel i fokus – Karenstiden

De flesta kattförsäkringar har en karenstid. Det betyder att försäkringstagaren måste haft försäkringen en viss period innan det går att få ersättning från den. Den som tecknar försäkringen en dag kan därmed inte kontakta försäkringsbolaget dagen efter, anmäla en skada och förvänta sig ersättning.

Det är något olika vilka regler som försäkringsbolagen har gällande karenstiden.

karenstid för katt

20 Dagar är ”standard”

Det överlägset vanligaste är att det är 20 dagar som karenstid. Det ska därmed vara 20 dagar från att försäkringen tecknas till att den går att utnyttja (veterinärvårdsförsäkringen).

På denna punkt finns däremot ett bolag som sticker ut något då de inte har någon karenstid alls, Svedea. Företaget har valt att inte ha någon karenstid alls på sjukdom. Men det betyder inte att bolaget är helt fritt från karenstid vilket är viktigt att komma ihåg. Det gäller nämligen enbart karenstid på veterinärvårdsförsäkringen.

Längre tid vid dolda fel

Generellt är det betydligt längre karenstid för dolda fel. Som exempel kan Svedea nämnas här med 365 dagars karenstid. Det går däremot att få bort denna karenstid vilket sker om försäkringen tecknats innan 120 dagars ålder på katten.

Genom att teckna försäkringen tidigt går det alltså att slippa karenstiden. Detta gäller även hos ett flertal andra försäkringsbolag – även för veterinärvårdsförsäkringen.

Teckna tidigt och undvik karens

Svedea är, vad vi vet, det enda försäkringsbolaget helt utan karenstid på veterinärvårdsförsäkringen. Men det betyder alltså inte att man måste få karenstid hos de andra. Genom att uppfylla vissa krav går det nämligen att slippa denna karens. De krav som brukar finnas är då:

  • Kattens ålder – Försäkringen ska tecknas innan en viss ålder på Det kan exempelvis vara innan den är fem månader eller 14 veckor (snarlika tid).
  • Veterinärintyg – Det måste finnas ett veterinärvårdsintyg som inte utfärdats mer än ex. sju dagar innan överlä
  • Tidig försäkring – Försäkringen ska i vissa fall vara tecknad ett visst antal dagar efter köptillfället (ex. 10 dagar)
  • Svensk – Kattungen kan behöva vara svenskfödd

Karens vid byte av försäkringsbolag

Förutsatt att katten varit försäkrad hos annat bolag innan och haft en oavbruten försäkringstid brukar inte någon ny karenstid behövas hos det nya bolaget.

När ges inte ersättning på grund av karenstiden?

Det de flesta förknippar med karenstid är att tiden då inte någon ersättning går att få. Som nämnts ovan kan det alltså vara 20 dagar från att försäkringen tecknats. Men andra tillfällen kan även uppstå.

Om en veterinär ser att katten fått en sjukdom som bevisligen måste ha funnits redan under karenstiden kan visa försäkringsbolaget välja att inte ge ersättning.

Bör Karenstid vara i fokus?

Det är alltid upp till varje kattägare att avgöra vilken del i försäkringen som bör väga tyngst när man jämför kattförsäkring. Karenstiden är däremot generellt inte något som bör väga speciellt tungt. Den viktigaste delen är veterinärvårdsförsäkringen och de delar som den innehåller. Men självklart är det en fördel att utnyttja fri karenstid om så går. För de som ska försäkra sin kattunge finns ju ett stort antal bolag att välja mellan förutsatt att man har veterinärvårdsintyg och kan teckna försäkringen snabbt efter överlämning. Är det äldre katter är det däremot enbart Svedea som erbjuder den fördelen.

Vår rekommendation – Se på helheten. Karenstid är enbart en liten bit och inte den tyngsta faktor som bör vägas in.