Veterinärvårdsförsäkring katt

Av alla försäkringar som man kan ha för en katt är förmodligen den så kallade veterinärvårdsförsäkringen den viktigaste. Att få veterinärvård till katten kan nämligen vara dyrt om den skadas eller blir sjuk, framför allt om det inte bara räcker med ett vanligt veterinärbesök. De flesta katter blir dessutom sjuka någon gång i sitt liv, och dagens veterinärvårdsförsäkringar för katter är väldigt flexibla, vilket gör att de passar de flesta.

På vilket sätt är veterinärsvårdsförsäkringarna flexibla?

Det är de eftersom man kan teckna dessa försäkringar för alla katter. Det spelar ingen roll vilken ras katten har eller hur gammal den är och så vidare. På så sätt skiljer sig en veterinärvårdsförsäkring från t.ex. livförsäkringar för katter samt avelsförsäkringar.

Som försäkringstagare har man även möjlighet att själv välja försäkringsbeloppet man vill ha samt självrisken man föredrar, vilket också är ett tecken på att försäkringen är flexibel, för detta är inte heller möjligt på alla andra försäkringar, vare sig det rör sig om kattförsäkringar eller annat.

När kan man tidigast teckna en veterinärvårdsförsäkring för sin katt?

Det kan man göra från och med att katten är 6 veckor gammal. Dock kan man även göra det i senare skeden om man vill. Bara för att man inte tecknade försäkringen ”från början” så att säga, finns det inget som sätter stopp för att man tecknar den även när katten är betydligt äldre.

>>> Teckna en Veterinärvårdsförsäkring till din katt hos Moderna Försäkringar

Livförsäkring till katt

Vilka försäkringsmoment brukar ingå i en veterinärvårdsförsäkring?

Det mest grundläggande som en försäkring omfattar är behandlingskostnader i samband med att katten blir sjuk eller skadad. Det kan variera något mellan de olika försäkringarna, men det som ingår brukar i regel vara:

 • Behandling av magproblem
 • Behandling av sårskador
 • Tandvård av olika slag
 • Kastrering
 • Kejsarsnitt
 • Ledproblem, inklusive ledsjukdomar och ledimplantat
 • Plastikoperationer
 • Behandlingar relaterade till sk. dolda fel
 • MR samt CT undersökningar
 • Avlivning samt kremering
 • Medicin

Med andra ord är det många av de allra dyraste utgifterna som omfattas, vilket gör en veterinärvårdsförsäkring till en synnerligen bra investering för kattägare.

I vissa veterinärvårdsförsäkringar finns det dock undantag för vissa specifika kattraser. Huruvida så är fallet ser man i villkoren för försäkringen, så det är viktigt att alltid läsa dessa innan en försäkring tecknas.

Andra undantag att känna till

Alla behandlingar och all vård måste utföras av en legitimerad veterinär och ingen annan för att veterinärvårdsförsäkringen ska gälla.

Beloppen man får ut via försäkringen brukar även sjunka i takt med att katten blir äldre, vid ca. 7 eller 8 års ålder ungefär. Dock gäller försäkringen fortfarande, och man kan fortfarande få ut ersättning via den, det rör sig bara om lägre belopp.

Tänk även på att alla kostnader som man kan drabbas av om katten blir sjuk inte täcks av försäkringen. Exempelvis måste man i regel själv lägga ut för veterinärens resor, mediciner samt förbandsmaterial som katten behöver och så vidare. Det är därför bra at trots att man har en veterinärvårdsförsäkring ha en del medel sparade för detta ändamål så att man klarar av dessa kostnader.

Tänk på detta innan du tecknar en veterinärvårdsförsäkring för din katt

Man kan teckna dessa försäkringar hos flera olika försäkringsbolag, vilket är viktigt att känna till eftersom det är vettigt att jämföra flera olika veterinärvårdsförsäkringar med varandra. Det är nämligen inte bara så att priserna skiljer sig åt mellan de olika bolagen, även villkoren, reglerna samt ersättningsnivåerna kan göra det. Den som har möjlighet att lägga ned lite tid på att göra en vettig jämförelse gällande detta kan därför spara pengar och få en bättre försäkring!

För många veterinärvårdsförsäkringar gäller även en viss karenstid, vilket betyder att kattförsäkringen inte börjar gälla med en gång, utan att man måste vänta en viss tid innan den börjar gälla. Du kan därför inte räkna med att katten är försäkrad från dag ett. Hur lång denna karenstid är, kan dock variera en hel del mellan bolagen och försäkringarna.