Vaccinera katt

När man skaffar en kattunge vill man naturligtvis skydda den mot sjukdomar så gott det går. Precis som med små barn kan man skydda katten mot vissa sjukdomar genom att vaccinera den. Och eftersom man vill att katten ska ha ett friskt och lyckligt liv tar man förstås den möjligheten.

De vanligaste sjukdomarna som man vaccinerar emot är kattpest och kattsnuva.

Kattpest

Kattpest orsakas av parvovirus och är en mycket smittsam sjukdom. Katten kan få smittan via andra katter och avföring. Om katten måste besöka veterinär eller vistas på kattpensionat finns risk för smitta, och du kan till och med själv få med smittan in på dina skor. Därför finns det även risk för innekatter att få kattpest, och man bör alltså vaccinera alla katter. Sjukdomen är mycket allvarlig, och kan snabbt leda till döden hos en katt som inte är vaccinerad. Symptomen på kattpest är ihållande kräkningar, sprutande diarré och feber.

Kattsnuva

Kattsnuva, eller kattinfluensa är en betydligt vanligare sjukdom än kattpest, men den är inte lika allvarlig. Om katten ska delta i kattutställningar behöver du vaccinera den mot kattsnuva, men du kan givetvis vaccinera katten av andra anledningar, som till exempel att den ska vistas tillsammans med många andra katter. Tyvärr är kattsnuvevaccinet inte lika effektivt som kattpestvaccin, men en vaccinerad katt som drabbas av kattsnuva får betydligt lindrigare symptom än ovaccinerade katter.

Kontakta din veterinär om du ska vaccinera din katt:

vaccinera katt

Man ger en grundvaccination när katten är unge. Första sprutan ges vid 8-9 veckors ålder och den följs upp med en spruta tre veckor senare.  Vanligtvis rekommenderas sedan vaccination vart tredje år, men det beror också på vilket vaccin kliniken använder sig av. Vissa vaccintillverkare rekommenderar vaccinering varje år.

Vaccin mot kattsnuva

Vaccinet mot kattsnuva skyddar mot både herpesvirus och calicivirus. Det är vanligare med sjukdomar som orsakas av calicivirus än herpesvirus på grund av att calicivirus är härdigare och kan överleva i miljön i bortåt en vecka. I fuktig miljö kan den till och med leva längre. Herpesvirus är mycket kortlivat och överlever inte längre än ett dygn. För att smittas med herpesvirus krävs därför att katterna har nära kontakt. Det är visserligen vanligt att även calicivirus sprids via närkontakt, men eftersom viruset överlever så mycket längre finns naturligtvis också en större risk för smitta som inte orsakas av direkt kontakt.

Sjukdomsförloppet kan vara lite olika beroende på vilket virus som har orsakat den. Calicivirus ger ofta en lite lindrigare form än herpesvirus. De mest typiska symptomen vid kattsnuva orsakad av calicivirus är feber, lindrig snuva och sår i munhålan. Såren i munnen, som framför allt sitter på tungan, kan göra att katten dreglar mer än vanligt. Typiskt för snuva av denna form är också att den orsakar feber och hälta hos kattungar. Hältan kan flytta sig mellan olika ben, men den går som regel över inom ett par dygn.

Herpesviruset kan orsaka olika sjukdomar, men vanligast är en allvarlig form av övre luftvägsinfektion hos kattungar. Kattungen som drabbas blir oftast starkt allmänpåverkad. Den får feber, blir slö och vill inte äta. Katten nyser och får kraftig snuva. Ofta förekommer också en ögoninflammation som gör att katten kniper med ögonen. Katten kan få ett kraftigt flöde från ögon, nos och mun och i allvarligare fall kan det också uppstå andningssvårigheter. Hos små kattungar, och även hos vuxna katter med nedsatt immunförsvar, kan sjukdomen ofta leda till döden.

Bland i övrigt friska katter är dödligheten dock låg. Men, även om katten överlever kan den kraftiga akuta infektionen ge bestående men, som kroniska inflammationer i ögon, näshåla och bihålor. Nästan alla katter som en gång har infekterats med herpesvirus blir bärare av viruset, och det ligger vilande i kroppen för resten av livet. Katter som bär på viruset kan ibland utgöra en smittrisk för andra katter.

Kroniska virusbärare

Katter som infekterats med calicivirus kan också bli bärare av virus, men de flesta slutar utsöndra virus efter ett tag. Några katter blir dock kroniska virusbärare. Skillnaden mellan bärare av calici- och herpesvirus är att de katter som bär på herpes bara utsöndrar virus ibland, medan calicibärare utsöndrar virus i saliven nästan hela tiden. Calicivirus ligger alltså inte vilande på samma sätt som herpesvirus.

Rekommendationerna är att alla kattungar ska vaccineras mot kattsnuva, och grundrekommendationen är två vaccinationer för små ungar och ytterligare en vid ett års ålder. Vuxna katter som lever under högt smittryck behöver vaccineras årligen. Ju fler katter katten träffar desto högre är smittrycket. Katter med lågt smittryck behöver inte vaccineras om mer än vartannat eller vart tredje år.

Detta är de två grundläggande vaccinationer som rekommenderas i Sverige. Vaccinationerna är till för att skydda katten mot sjukdom, och precis som vaccinering av barn har det också fått till följd att sjukdomarna minskat. Om alla katter vaccineras trycks sjukdomarna undan, och risken att drabbas blir naturligtvis mindre. Man ser betydligt färre fall av allvarlig kattsnuva idag än tidigare, till exempel.

Katter som utsätts för speciella risker kan också behöva tilläggsvaccin. Tilläggsvaccin är vacciner som inte räknas till basvacciner, och som ges efter särskilda, individuella överväganden. Tilläggsvaccin kan, till exempel, ges mot rabies, kattens leukemivirus, coronavirus, klamydia eller  dermatofytos som är en hudsjukdom som orsakas av svamp.

Rabies

Rabies är en sjukdom som inte finns i vårt land, men om katten ska vistas i ett annat land, där rabies förekommer är det viktigt att vaccinera katten innan avresan. Rabies är en dödlig virussjukdom som också smittar till människa. Vaccination mot rabies är inte bara en rekommendation, utan ett måste om man vill ta med katten hem igen. Katter som vistats i länder med rabies släpps nämligen inte in i Sverige igen om de inte har ett fullgott vaccinationsskydd mot denna dödliga sjukdom.

Kattens klamydia kan i vissa fall också smitta människan. Bakterien lever och förökar sig inne i kattens celler men kan överleva något  dygn utanför värddjuret. Bakterien är känslig för rengöringsmedel och därför är det viktigt att vara noga med hygienen om man hanterat en klamydiasmittad katt.

Det finns alltså en rad sjukdomar man kan vaccinera sin katt, men i första hand är det de två basvaccinationerna mot kattpest och kattsnuva som är aktuella. Om du funderar på att skaffa en kattförsäkring så jämför vi försäkringar här på sajten.