Urinvägsinfektion katt

Katten är för det mesta lika älskad och omhuldad som de tvåbenta familjemedlemmarna. Det betyder att man givetvis blir lika orolig när katten blir sjuk, som när någon annan när och kär visar sjukdomssymtom. Och naturligtvis gör vi allt som står i vår makt för att katten ska få den hjälp den behöver. En del besvär och sjukdomar är speciella för just katter, men våra älskade husdjur kan ibland också drabbas av sjukdomar och besvär som vi är vana att se hos människor.

Katter drabbas då och då av besvär från urinvägarna. Ibland beror besvären på att katten har urinsten, vilket inte alls är ovanligt hos katter. Urinstenarna kan orsaka urinvägsinfektion, men katter kan naturligtvis också få infektion i urinvägarna av andra orsaker än stenar.

Kontakta veterinären om du via videosamtal:

När katter drabbas av urinvägsbesvär är de oftast orsakade av inflammationer i urinrör och/ eller urinblåsa. Infektioner orsakade av bakterier är mindre vanliga hos katter. Inflammationen kan, till exempel, utlösas av urinsten eller kristaller i urinen. Men den kan också uppstå utan att man kan se någon klar orsak. Dessa inflammationer, som inte har någon påvisbar orsak, uppträder ofta i samband med stress, som exempelvis om katten flyttat eller om det kommit en ny katt till hemmet eller till grannskapet. Sånt kan vara mycket stressande för en katt, och det kan bland annat resultera i urinvägsbesvär.

En urinvägsinfektion bildas

En urinvägsinfektion bildas genom att bakterier från urinledarnas yttre delar vandrar in till urinblåsan och ger upphov till en infektion eller en inflammation i urinblåsans vägg. Någon gång kan bakterier också spridas via blodet till urinvägarna, men det är mindre vanligt. Även om katter alltså kan ha urinsvägsbesvär är det inte speciellt vanligt med urinvägsinfektioner hos katter. Hos katter som är yngre än tio år är det mycket ovanligt med urinvägsinfektioner. Hos äldre katter är dessa infektioner något vanligare, men det är ändå betydligt ovanligare att det är en urinvägsinfektion som ligger bakom urinvägsbesvär, än andra orsaker. Då är det betydligt vanligare att besvären kommer från urinstenar eller grus i urinvägarna, eller av blåskatarr utan bakteriell orsak.

urinvägsinfektion katt

Symtomen på urinvägsinfektion hos katt är de samma som vid andra besvär från urinvägarna. Det går alltså inte att se på symtomen om katten har urinsten, blåskatarr, urinvägsinfektion eller andra problem. För att ta reda på om det handlar om en urinvägsinfektion, alltså om det finns bakterier i urinen, måste man låta veterinären analysera ett urinprov.

De vanligaste symtom en katt med urinvägsbesvär visar är:

  • Katten går på lådan oftare än vanligt och den sitter oftast också kvar längre än vanligt.
  • Katten kissar oftare än vanligt, och det kommer betydligt mindre urin än vanligt vid varje tillfälle.
  • Katten jamar, krystar eller visar andra tecken på att ha ont när den går på lådan. Det är inte helt ovanligt att man tror att katten lider av förstoppning när den i själva verket har problem med att kissa.
  • Urinen kan vara annorlunda färgad mot det vanliga. Om det kommer rosafärgad urin är det ett tecken på att det finns blod i urinen
  • Katten kan börja kissa på andra ställen än i lådan, till exempel på golvet, i soffan, på mattor eller liknande.
  • Kattens beteende kan bli förändrat. Den kan visa rädsla och vilja att gömma sig, den kan bli aggressiv eller så blir den istället mer kontaktsökande än vanligt.
  • Katten slickar sig på penis/ vulva mer än den brukar. En del katter slickar också pälsen onormalt mycket, särskilt på magen och låren.
  • Katten verkar sjuk/ hängig. Den äter och dricker sämre och den beter sig inte som vanligt.

Håll koll på katten om den visar symtom på urinvägsinfektion, för om den får feber och har påverkade blodvärden finns risk att infektionen har spridit sig från urinvägarna till njurarna och det är ett allvarligt tillstånd som oftast kräver att katten får vård på djursjukhus.

Behandlas med antibiotika

Om katten har urinvägsinfektion behöver den behandlas med antibiotika. Om katten får upprepade infektioner, och man hittar en orsak till infektionerna, måste man också behandla det bakomliggande problemet. Det kan, till exempel, vara urinstenar, utväxter i urinblåsan eller njurproblem.

För att kunna fastställa att katten lider av urinvägsinfekton, och sätta in den rätta behandlingen, måste katten förstås undersökas av veterinär. Det första veterinären gör är att analysera ett urinprov, för att se om det finns bakterier i urinen. Ibland kan man starta med att titta på ett urinprov som tagits hemma av kattägaren. Om det finns något misstänkt i det provet, alltså något som inte ser bra ut, brukar man oftast komplettera med ett urinprov som tas direkt från urinblåsan med en nål. Denna behandling kallas på veterinärspråk för cystocentes. När man tar ett urinprov direkt från urinblåsan på detta sätt kan man vara helt säker på att få ett prov som är helt rent. På så sätt kan man vara absolut säker på att det man ser i urinprovet verkligen kommer från kattens urinvägar, och inte från kattlådan eller pälsen.

Rätt sorts medicin

För att man ska kunna sätta in rätt sorts medicin, som verkligen hjälper, gör man oftast också en odling av urinprovet. Då kan man se vilka bakterier som växer och vilka sorters antibiotika bakterierna är känsliga mot. Och för att få ett helt säkert resultat av odlingen är det viktigt att den görs på ett urinprov som har tagits på ett sterilt sätt, och då är prov via nål direkt från urinblåsan, eller via kateter, de bästa alternativen.

Om en katt drabbas av upprepade urinvägsinfektioner måste man utreda vad detta beror på. man får, till exempel, ta reda på om det finns något i kattens urinvägar som gör den extra känslig mot infektioner. Det kan vara urinstenar, eller polyper i urinblåsan, som utgör en grogrund för bakterier, men det kan också röra sig om besvär från njurarna. Vid en ultraljudsundersökning av urinblåsa och njurar kan man se förändringar som polyper, tumörer och inflammationer. En ultraljudsundersökning kan också visa om det finns någon missbildning i urinvägarnas anatomi som kan vara orsak till besvären. Se till att din katt har en bra kattförsäkring.