Urinsten hos katt

En katt, eller en hund, är för det mesta en lika älskad familjemedlem, som de tvåbenta medlemmarna som ingår i familjen. Därför blir vi förstås lika oroliga när katten blir sjuk, och gör vårt bästa för att den ska få den hjälp den behöver. En del besvär är speciella för katter, men våra husdjur kan också drabbas av några av de sjukdomar och besvär som vi människor drabbas av.
Urinstenar, grus och sand i urinblåsan, till exempel, är en vanlig orsak till att katten får besvär från urinvägarna.

Hur vet man då om katten har drabbats av urinsten? Vilka är symptomen på urinsten hos katt? Ja egentligen finns inga typiska symptom som talar om för oss att katten lider av urinsten. Katten kan visa en rad olika symptom, men dessa är liknande som vid andra besvär från de nedre urinvägarna. Katten kan drabbas av olika urinvägsbesvär, där urinvägsinfektion och urinsten bara är några exempel. För att få veta om katten har urinsten måste den undersökas av en veterinär.

Symptom som kan tyda på urinsten:

Det finns en rad symptom som du bör vara uppmärksam på, och som du kan behöva kontakta veterinären för att få råd och hjälp med:

  • Din katt springer på lådan oftare än den brukar och/ eller sitter kvar längre än vanligt.
  • Katten kissar oftare än den brukar, och pölarna blir mindre än vanligt.
  • Urinen kan ha annan färg än vanligt. Om den är rosafärgad kan det vara ett tecken på att det finns blod i urinen.
  • Katten ser ut att ha ont när den går på lådan. Den jamar, krystar eller visar andra tecken på smärta. Det händer att man tror att katten lider av förstoppning eftersom den krystar och verkar ha problem, när den i själva verket har problem med att kissa.
  • Katten börjar kissa på andra ställen än i lådan.
  • Beteendet blir förändrat. Katten visar rädsla och vill gömma sig, den blir aggressiv eller så blir den mer kontaktsökande än vanligt.
  • Katten slickar sig i stjärten mer än den brukar när den varit på lådan. En del katter slickar också pälsen onormalt mycket, särskilt på magen och låren.
  • Katten blir hängig. Den äter och dricker sämre och den beter sig inte som den brukar.
  • Katten kan inte kissa alls. Urinstopp, som det kallas när katten inte kan kissa, drabbar i stort sett bara hankatter, och det är ett mycket allvarligt tillstånd. Om du märker att din katt inte kan kissa måste du ta den till veterinär så snabbt som möjligt.

Ovanstående symptom kan alltså vara tecken på att katten har drabbats av urinsten, men det kan också handla om helt andra besvär från urinvägarna.  Men vad är egentligen urinsten, som kan ställa till med så mycket problem, och varför får katter dessa besvär?

urinsten katt

Urinstenar

Urinstenar, eller grus, bildas av kristaller och material från den egna kroppen. Gruset och stenarna kan finnas i hela urinsystemet, men man ser dem oftast i urinblåsan eller urinröret. Urinstenar, grus och sand som ligger i urinblåsan kan ställa till mycket problem, de retar och irriterar och kan göra att det uppstår inflammation. Men de ökar också risken för urinvägsinfektioner. Både han- och honkatter kan få urinsten, men det är vanligare att de ställer till problem hos hankatter. Detta beror på att hankatter har ett trängre urinrör och har svårare att kissa ut stenarna än honkatter. När en sten fastnar i urinröret kan den orsaka ett urinstopp, som alltså är mycket allvarligt och kräver omedelbar veterinärvård.

Urinstenarna bildas alltså av kristaller och de kan variera både i storlek och typ. En del katter har en sten, medan andra har flera. Den absolut vanligaste typen av urinsten hos katter är struvitsten. Kalciumoxalatsten är en annan vanlig urinsten, och den drabbar främst medelålders katter och finns oftare hos kastrerade hankatter. En urinsten som är lite mer ovanlig hos katter är uratsten. Denna typ av urinsten kan ibland vara tecken på en leversjukdom. Utöver dessa finns det en rad olika, mindre vanliga, urinstenar. Katter kan också få urinsten som orsakas av läkemedelsanvändning. Det förekommer även blandstenar, som alltså är en blandning av flera olika typer av kristaller.

Varför en katt får urinsten kan bero på olika faktorer. Precis som hos oss människor kan livsstilen orsaka besvär. En katt med låg fysisk aktivitet och övervikt, till exempel, har ökad risk för stenbildning. Om katten får i sig för lite vätska löper den också större risk att drabbas av urinsten. Urinvägsinfektioner kan göra att risken för vissa urinstenar ökar, liksom användandet av läkemedel. Det finns också vissa sjukdomar, och anatomiska fel, som kan öka risken för stenbildning. Vissa kattraser har en ökad risk att drabbas av urinsten, däribland Siames, Birma och Ocicat.

Torrfoder eller blötfoder?

Kattens mat kan också spela roll för risken att drabbas av urinsten. Torrfoder ger oftast en mer koncentrerad urin, och katter som äter torrfoder kissar vanligtvis mer sällan än katter som äter blötfoder, och detta kan leda till att urinstenar bildas.

Om din katt har besvär från urinvägarna kan veterinären med hjälp av röntgen eller ultraljud ta reda på om det finns urinstenar. Man kan vanligtvis inte se vilken typ av stenar det är med dessa metoder, men det kan ett vanligt urinprov då ge ledtrådar om. Man behöver veta vilken typ av stenar det rör sig om för att kunna behandla på rätt sätt. Om man misstänker att katten har urinstenar av struvit, eller i vissa fall urat, kan man försöka lösa upp stenarna med hjälp av ett specialfoder ofta i kombination med medicinering.

När man genomför denna behandling brukar man också se till att katten får i sig mer vatten. Det kan man göra genom att tillsätta mer vatten i torrfodret, ge katten blötfoder, ställa ut vattenskålar på flera ställen och så vidare. I de fall man inte lyckas lösa upp stenarna, eller om det rör sig om andra typer av urinsten måste man operera ut stenarna.

För att försöka förebygga framtida besvär med urinsten kan man hålla katten normalviktig, öka vätskeintaget och anpassa fodret. En vattenfontän brukar få många katter att vilja dricka mer vatten, till exempel.