Öronskabb katt

Hur mycket omsorg och kärlek vi än ger vår katt går det inte att undvika att katten blir sjuk eller drabbas av andra besvär. Som kattägare kan vi inte skydda vår fyrbenta vän mot allt, men genom att vara uppmärksam på symtomen kan vi ge katten den hjälp och vård den behöver om något händer.

Det finns sjukdomar och besvär som nästan bara drabbar katter, men katten kan också få en del av de sjukdomar som också drabbar oss människor. Vilka besvär katten drabbas av kan du åtminstone få en ledtråd om när du är uppmärksam på katten och dess beteende.

Bara en så enkel sak som att katten har klåda i öronen kan vara ett tecken som du bör vara uppmärksam på. den vanligaste orsaken till klåda och öroninflammation hos katter är öronskabb, och den behöver behandlas för att katten ska bli av med sina problem. öronskabb hos katter är vanligt, och sjukdomen orsakas av parasiter som lever i huden i kattens öron. De vanligaste symtomen på att katten har drabbats av öronskabb är att den får klåda och att öronen fylls av ett svartbrunt sekret.  Det går faktiskt att se skabbdjuren med blotta ögat, och de lever och förökar sig i kattens örongångar. Det är oftast kattungar och äldre katter som drabbas av öronskabb.

Få hjälp hos veterinären:

Öronskabb smittar mellan katter

Öronskabb smittar mellan katter, så om du har mer än en katt hemma, måste alla behandlas även om det bara är en katt som visar symptom på skabb. Öronskabb kan också smitta till hundar.
När katten får klåda i öronen kliar den sig kraftigt, och den skakar också på huvudet. Om klådan är riktigt kraftig kan den också klia upp sår på öronen och halsen. Man brukar vanligen behandla öronskabb med noggrann rengöring av öronen, och inflammationsdämpande örondroppar. Men givetvis måste du ta katten till en veterinär som får ställa diagnosen, och ordinera behandlingen. Många tror att det är lätt att behandla öronskabb, men det stämmer tyvärr inte. i en del fall kan det vara mycket svårt att bli av med skabben, och öronskabbsinfektionen återkommer om och om igen. Därför är det viktigt att du låter en veterinär ställa diagnosen, så du inte försöker behandla på egen hand.

Men, vad är egentligen öronskabb? Öronskabb orsakas av ett mikroskopiskt litet kvalster som heter Otodectys cynotis och som alltså lever i öronen på katten. Kvalstret livnär sig på den vävnadsvätska som finns i de tunna väggarna i kattens hörselgång. De orsakar vanligen en intensiv klåda, men det finns faktiskt också katter som har öronskabb men som nästan inte verkar märka av den. Det finns också katter som verkar vara immuna mot öronskabb. Men, har du katter med öronskabb i hemmet ska även ”immuna” katter behandlas.

Typiska tecken på öronskabb hos katt är:

  • Katten kliar sig i öronen, eller bakom.
  • Katten skakar ofta på huvudet
  • Öronen ser smutsiga ut inuti, det bildas ett svartbrunt sekret som nästan kan liknas vid kaffesump.
  • Katten kan få så kallat blodöra. Detta orsakas av att katten har kliat sig i och på öronen så att blodkärlen i ytterörat har skadats. Då bildas en blodblåsa, och katten får ett så kallat blodöra.

Öronskabb katt

När katten får öronskabb ökar också risken för bakterie- och svampinfektioner i örat. Detta beror på att det kan uppstå sår inne i örat på grund av skabbens framfart men också beroende på att katten kliat sig. det är, med andra ord, viktigt att se till att katten får behandling mot sin öronskabb så fort som möjligt. Dels för att kvalstren inte ska hinna föröka sig så mycket. Dels för att det inte ska hinna uppstå infektioner, eller att de åtminstone inte ska hinna att få fäste i örat.

Det tar mellan 14 och 21 dagar för kvalstret att utvecklas från ägg till vuxet kvalster, och under denna period genomgår det fyra olika stadier.

Det första stadiet är naturligtvis ägget. En kvalsterhona lägger vanligtvis ungefär fem ägg per dag under hela sin levnadsperiod. Äggen lägger hon under det översta skiktet av innerörats hud och de kläcks där inom fyra dagar.

Det andra stadiet i kvalstrets livscykel är larvstadiet. När ägget kläcks och larven kommer ut äter den under de fyra första dagarna. Därefter vilar larven i ett dygn, varefter den övergår till nymfstadiet, som alltså är det tredje stadiet i kvalstrets livscykel.

Nymfstadiet

Nymfstadiet kan egentligen sägas vara två stadier. Under varje nymfstadie äter nymfen under tre till fem dagar, och när den genomgått det andra nymfstadiet är den ett vuxet kvalster.
Ett vuxet kvalster är nästan osynligt för det mänskliga ögat, men det går faktiskt att se dem om man är mycket uppmärksam. Det kan finnas tusentals vuxna kvalster som lever i och omkring örat på en katt.

Om du misstänker att din katt har drabbats av öronskabb ska du alltså ta kontakt med veterinären så snart som möjligt. Veterinären tittar i kattens öra, bland annat för att se om trumhinnan är hel. Han, eller hon, använder sig ibland av mikroskop eller förstoringsglas för att konstatera att det verkligen rör sig om skabb. Ibland kan öronskabb förväxlas med öroninfektioner, så det är viktigt att ta reda på att det verkligen rör sig om skabb innan man sätter in behandlingen.

Tidigare behandlade man öronskabb oftast med oljebaserade örondroppar, vars främsta uppgift var att dränka kvalstren. Idag består behandlingen både av noggrann rengöring av öronen med någon typ av öronrengöringsmedel och behandling med ett medel som man får på recept för att motverka skabbdjuren. Både den öronrengöring och behandlingsmedel din katt får kan variera beroende på om trumhinnan är hel eller inte. behandlingen görs oftast med något av de receptbelagda läkemedel som tar död på de vuxna skabbdjuren. Ofta får man ge behandlingen i flera omgångar, med några veckors mellanrum, för att också ta död på eventuella nya kvalster som kläckts under tiden. Det är också viktigt att man gör rent öronen noga under tiden man behandlar. I början ska man göra rent varje dag för att få bort vax och sekret som bildats under infektionen. Är det dags att skaffa en kattförsäkring? Läs mer här.