Kattpest

En katt är en lika kär familjemedlem som någon annan. vi vill förstås g vår katt ett så bra liv som möjligt, och i möjligaste mån se till att den slipper sjukdomar och skador. Men, hur väl vi än tar hand om katten, och hur väl vi än vill den, går det inte att undvika att den någon gång blir sjuk. Men, det finns en del sjukdomar som vi faktiskt kan skydda katten mot. Sjukdomar som kan bli allvarliga och som det finns god anledning att försöka undvika.

När du skaffar en liten kattunge vill du förstås skydda den mot sjukdomar så gott det går. Och precis som med små barn kan man skydda katten mot vissa sjukdomar genom att vaccinera den. Vill du att katten ska ha ett friskt och lyckligt liv är det självklart för dig att vaccinera din katt. De sjukdomar som man vanligtvis vaccinerar emot är kattpest och kattsnuva.

Kontakta veterinären om du misstänker att din katt har fått kattpest

Kattpest är en sjukdom som orsakas av parvovirus och det är en mycket smittsam sjukdom. Ju fler katter som vaccineras desto mindre spridning får sjukdomen. Katten kan få kattpestsmittan via andra katter och via andra katters avföring. Om din katt, vid något tillfälle, måste besöka veterinär eller vistas på kattpensionat finns risk för smitta. Ja du kan till och med själv föra med dig smittan in på dina skor. På grund av den stora smittrisken är kattpest alltså inte bara något som drabbar katter som går fritt ute, utan det finns även risk för innekatter att få sjukdomen.

Detta betyder att man bör vaccinera alla katter, oavsett om de ska vara inne- eller utekatter. Kattpest är en mycket allvarlig sjukdom, och den kan snabbt leda till döden hos en katt som inte är vaccinerad. Symptomen på kattpest är främst ihållande kräkningar, sprutande diarré och feber.

kattpest

Kattpest orsakas alltså av ett virus som heter parvovirus. Viruset angriper kattens mage och tarmsystem och det sprids med den smittade kattens avföring, ibland under lång tid. Smittan börjar spridas redan innan katten visar några symptom, vilket gör att man inte kan hålla katten isolerad eftersom man inte vet att den bär på smittan. En katt kan bära på smittan, och sprida den, utan att själv visa några symtom på sjukdom. Den kan också vara smittsam i flera månader.

En mycket allvarlig sjukdom

Kattpest är alltså en mycket allvarlig sjukdom, som i värsta fall kan vara livshotande. Det är främst unga katter som kan råka riktigt illa ut om de blir smittade med kattpest. Det finns ett vaccin som skyddar bra mot parvovirus och kattpest, men tyvärr vaccineras inte alla katter och därför är smittan inte så ovanlig. Många tror att man inte behöver vaccinera en katt som lever sitt liv inne. Men, eftersom parvoviruset är mycket motståndskraftigt, och faktiskt kan överleva flera år i miljön, behöver alla katter vaccineras för att vara säkra. Ett virus som överlever så länge kan ju lätt följa med skor, kläder eller andra saker som flyttas från en smittad miljö till ditt hem, där det utgör en potentiell fara för din katt om den inte är vaccinerad.

Den långa överlevnaden och den stora motståndskraften hos parvoviruset gör att man heller inte kan ”vänta ut” smittan i en miljö, varken inomhus eller utomhus. man måste göra rent omgivningen noggrant och därefter desinficera. Tyvärr tål detta virus de flesta desinfektionsmedel, så det är mycket viktigt att välja rätt medel. Ta reda på att medlet verkligen verkar mot parvoviruset, och följ anvisningarna noga om du ska desinficera en miljö där parvosmittan finns.

Immun mot kattpest

En katt som vaccinerats mot kattpest blir ”immun” mot sjukdomen. Den blir i normala fall inte sjuk även om den utsätts för viruset, och den sprider heller inte smittan med sin avföring. Om alla katter vaccinerades skulle man alltså kunna utrota sjukdomen, som man lyckats med när det gäller många sjukdomar hos människan. Så länge det finns katter som inte vaccineras lever sjukdomen kvar. Tack vare virusets förmåga att överleva, och att det kan spridas av katter utan symtom, måste man räkna med att risken för smitta finns överallt där ovaccinerade katter vistas. Människor, eller hundar, som utsätts för viruset kan inte få kattpest.

Sjukdomsförloppet kan vara mycket snabbt. Ibland kan katten vara mycket sjuk bara några timmar efter att man sett det första symtomet. Om katten fått en infektion av parvovirus, och alltså drabbats av kattpest, får den ofta hög feber. Allmäntillståndet kan bli kraftigt nedsatt, katten drabbas av blodiga diarréer, intensiva kräkningar och smärta i buken. De häftiga kräkningarna kan snabbt orsaka kraftig vätskeförlust. Hos veterinären ställer man ofta diagnosen med hjälp av ett avföringsprov där man kan upptäcka viruset. Men, det finns en rad olika sjukdomar hos katter som kan ge symtom som liknar de vid kattpest.

Lågt antal vita blodkroppar

Om man inte hittar viruset i avföringen, vilket inte alltid är fallet, brukar man ta ett blodprov för att se om katten har lågt antal vita blodkroppar. Om det har gått lång tid sedan katten infekterades brukar det vara svårt att hitta virus i avföringen, och då kan antalet vita blodkroppar visa om katten drabbats av kattpest.

De första symtomen brukar dyka upp fyra till fem dagar efter att katten har smittats. Även om det är en allvarlig sjukdom betyder det inte att alla katter blir mycket sjuka. Hur sjuk en smittad katt blir kan variera kraftigt. Bland vuxna katter är det många som inte blir sjuka alls. De flesta av de som insjuknar får feber och blir trötta under några dagar, men tillfrisknar sedan snabbt igen.

Men, katter som blir sjuka av viruset kan bli mycket sjuka. Hos unga katter är dödligheten i kattpest hög. Och sjukdomsförloppet kan, som sagt, vara mycket snabbt och en del katter dör bara några timmar efter att de insjuknat.

En dräktig katthona som infekterats av parvoviruset kan få missfall. Detta kan hända även om honan själv inte visar några symtom på sjukdom. Kattungar som är infekterade kan födas med olika typer av hjärnskador. Skador som oftast inte upptäcks förrän efter två till tre veckor när ungarna lär sig gå.