Hypertyreos / giftstruma hos katt

Även om djuren har sina egna sjukdomar, som inte drabbar människor, har vi också en del sjukdomar och problem gemensamt. Till exempel kan också katter drabbas av hypertyreos, eller giftstruma som vi säger i dagligt tal. Hypertyreos orsakas av en överaktiv sköldkörtel och kan ge många olika symtom.

Det är framför allt äldre katter som drabbas av giftstruma, och det är en av de vanligaste hormonella sjukdomarna hos äldre katter. Katter från fyra år och uppåt kan drabbas, men i de flesta fall är det katter från åtta års ålder som visar symtom på hypertyreos.

Giftstruma orsakas av att sköldkörtel producerar mer hormon än normalt. Det omvända, för liten produktion av sköldkörtelhormon, kallas hypotyreos och är mycket ovanligt bland katter. För hundar råder omvända förhållanden, och det är betydligt vanligare att hundar drabbas av hypotyreos än av hypertyreos.

Kontakta veterinären om du misstänker giftstruma hos din katt:

Sköldkörteln är en körtel som sitter på undersidan av halsen, ungefär i höjd med struphuvudet. Körteln är uppdelad i två lober, som ligger på var sida om luftstrupen. Om katten är frisk går det inte att känna körteln och för att underlätta identifieringen av sköldkörteln kan man försiktigt böja kattens huvud bakåt samtidigt som man stryker lätt med fingrarna över det aktuella området.

Sköldkörteln har som uppgift att styra kroppens ämnesomsättning, och i körteln bildas två hormoner; tyroxin och trilodtyrinin. Giftstruma orsakas av förändringar i sköldkörteln. I de flesta fall är förändringarna godartade, men i sällsynta fall handlar det om elakartade förändringar. Oftast hittar man förändringar i körtelns båda delar. I 80-90% av fallen kan man känna sköldkörteln med fingrarna.

Giftstruma är en sjukdom som kan ge olika och varierande symtom.

Typiska tecken hos katter med giftstruma är:

 • Avmagring
 •  Matt och tovig päls
 • Håravfall
 • Beteendeförändringar som oro och aggressivitet
 • Ökad aptit
 • Ökad törst
 • Ökad urinering
 • Diarré
 • Kräkningar
 • Snabb hjärtfrekvens
 • Onormal hjärtrytm
 • Blåsljud
 • Ökad andningsfrekvens
 • Intensiva jamanden

Men det finns också en liten del av katterna som inte följer detta mönster. De kan istället för att bi hyperaktiva, dra sig undan och bli inaktiva, äta mindre och bli svaga. Eftersom det oftast är äldre katter som blir sjuka, måste man också tänka på att det kan finnas andra sjukdomar samtidigt som kanske ger en annorlunda symtombild.

När katten kommer till veterinären med sina symtom tar man ett blodprov för att fastställa diagnosen. Om katten kommer in i ett mycket tidigt skede är det inte säkert att mängden sköldkörtelhormon är förhöjda och då kan man ta ett nytt prov vid ett senare tillfälle. I ett tidigt skede av sjukdomen har kanske inte värdena hunnit stiga, men värdet kan också variera över dygnet.

Typiska tecken hos katter med giftstruma är:

Om katten också har en annan sjukdom, som diabetes, njursjukdom eller leverproblem kan sköldkörtelvärdet vara falskt normalt. Om katten har problem med sina njurar kan njurvärdena ändå vara normala just på grund av den pågående giftstruman. Av någon konstig anledning mår njurarna bra under det inledande skedet av giftstruman.

giftstruma katt

Eftersom det vanligtvis handlar om en gammal katt brukar veterinären också undersöka katten för att leta efter andra sjukdomar. Man säger att man screenar katten för andra sjukdomar.  Symtomen på giftstruma kan ibland misstas för symtom på njursvikt, men oftast är katten med giftstruma betydligt mer alert och har en bättre aptit än en katt som lider av njursjukdom. Avmagring, matt päls och ökad törst är annars gemensamma symtom för dessa olika sjukdomar.

Om man konstaterat att katten lider av hypertyreos finns det flera olika behandlingar att ta till. Man kan behandla med läkemedel, operation, jodfritt foder eller jodspruta.
Man kan ge katten tabletter som gör att produktionen av sköldkörtelhormonet minskar. Katten får då ta tabletterna varje dag under resten av sitt liv. Om katten behandlas med tabletter måste man göra regelbundna besök hos veterinär, dels för att justera dosen så att den blir rätt för katten och dels för att kunna upptäcka eventuella biverkningar av medicinen. Tabletter som ges mot giftstruma hos katt kan ge biverkningar som kräkningar, diarré, klåda, nedsatt aptit eller påverkan på benmärgen.

Det blir allt vanligare att behandla katter med giftstruma genom att ge katten ett foder som är fritt från jod. Eftersom jod hjälper till att bilda sköldkörtelhormon hjälper det jodfria fodret till med att sänka sköldkörtelvärdet. Katter som behandlas med jodfritt foder får inte äta något annat än detta foder. Man får inte ge katten någon annan typ av foder eller godis, utan den ska alltså enbart äta av det ordinerade fodret. Behandlingen kräver återbesök där provtagning ingår.

Kirurgiska ingrepp

En behandling som är mer permanent är operation. Vid operationen tar man bort de överaktiva sköldkörtelloberna. Det finns olika metoder för kirurgiska ingrepp. Det är inte lämpligt att söva en obehandlad katt med giftstruma. Vid operationen är det viktigt att man lämnar de fyra små loberna av paratyroidea (bisköldkörtlarna) intakta. Bisköldkörtlarna är nämligen livsavgörande för kroppens calciumbalans. På grund av detta kontrollerar man alltid calciumvärdet efter en giftstrumaoperation på katt. Om katten lider brist på calcium kan den visa symtom som oro, beteendeförändringar och kramper. Om proverna visar att det behövs kan man ge tillskott av calcium.

Det händer ibland att symtomen på giftstruma inte försvinner efter en operation. Detta beror då oftast på att man bara har avlägsnat den ena loben eftersom den andra har sett helt normal ut vid operationen. Men den kan innehålla förändringar även om det inte syns ytligt.

Behandla giftstrum

Man kan också behandla giftstruma genom att ge en spruta med radioaktivt jod. Denna behandling är också, i stort sett, permanent. Ibland kan det dock hända att man behöver ge två injektioner innan katten är fri från giftstruman. Substansen som injiceras utstrålar beta- och gammastrålning som förstör de förändrade cellerna. Den normala sköldkörtelvävnaden är tillbakabildad, men den brukar kunna återhämta sig successivt till normal produktion. Denna behandling fordrar speciell personal och utrustning, och kan alltså inte ges överallt.

Samtliga behandlingsmetoder kan kompletteras med medicinering med en hjärtmedicin som sänker hjärtfrekvensen och blodtrycket, och därmed får patienten att må bättre, och tillståndet stabiliseras.

Giftstruman kan dölja att katten lider av njursvikt, vilket är vanligt hos medelålders och äldre katter. Därför kontrollerar man alltid njurfunktionen inför operation och andra behandlingar.