Förgiftning hos katt

Det är ju inte alltid lätt att vara med och se vad katten stoppar i sig. även om du är noga med att välja ett bra kattfoder, och se till att katten alltid har färskt vatten, finns risk att den får i sig något som inte är bra för den.

Katter är ju väldigt olika som individer, och precis som hos människor och hundar finns det individer som inte äter sånt som är giftigt, medan andra är nyfikna och gärna testar nya smaker. En utekatt vet du aldrig vad den äter, men många tror att en katt som lever sitt liv inomhus inte löper någon risk att få sig sånt som är giftigt. Men, faktum är att det finns många saker i hemmet som kan vara giftigt för katten, och som är en potentiell fara för förgiftning. Läkemedel och växter är exempel på risker som finns i hemmet. Om katten vistas utomhus lurar förstås fler faror, och katten kan, till exempel, få i sig glykol, råttgift eller annat som kan vara farligt för den.

Prata med en veterinär om du misstänker att din katt blivit förgiftad:

Om du misstänker att katten har kommit i kontakt med något giftigt, bör du omedelbart uppsöka veterinär, oavsett vilket ämne det handlar om. Om katten har ätit av läkemedel eller växter är det bra om du kan ta med förpackning eller växt till veterinären så han, eller hon, får en snabb uppfattning om vilket gift katten fått i sig. man brukar rekommendera att försöka framkalla kräkning, för att minska upptaget av det aktuella giftet. Men, det är inte alltid lämpligt att göra detta hemma. Om katten fått i sig ett frätande ämne, till exempel, kan kräkningar ge frätskador på matstrupen. Du bör heller inte försöka framkalla kräkningar med salt hemma, eftersom det kan göra att katten får en saltförgiftning också.

Förgiftning av läkemedel

Förgiftning av läkemedel kan vara mycket allvarligt. Om katten fått i sig en vanlig värktablett, som Panodil eller Alvedon, har den också fått i sig substansen paracetamol. Eftersom katter saknar det enzym som bryter ner paracetamol är denna substans mycket giftig för katter. Det kan räcka med en enda tablett för att katten ska ha fått i sig en dos som är dödlig. Om katten fått i sig paracetamol kan den uppvisa symptom som ytlig, snabb andning, svullnader i ansiktet, vinglighet och brunfärgat blod. Om du vet att katten ätit paracetamol är det förstås lätt att ställa diagnosen, men man kan även diagnostisera med hjälp av blodprov. Paracetamolförgiftning behandlas genom att framkalla kräkning, samt ge kol, intravenös vätskegiva och injektion av en sorts motgift.

förgiftning hos katt

Att katter gillar att tugga på växter är väl ingen hemlighet. Kattgräs är en självklar favorit, men du har säkert märkt att katten också gärna smakar på andra växter. Har du en katt som tycker om att tugga på växter gäller det att se upp. Många av våra vanliga krukväxter och snittblommor är giftiga eller har en irriterande växtsaft. Vissa växter är faktiskt så giftiga att katten kan dö om den äter av dem.

Om du har katt hemma är det viktigt att du lär dig vilka växter som kan vara farliga för katten. Och om du inte vill undvara dessa växter helt och hållet får du se till att ställa dem där katten inte kommer åt dem. Det finns växter som är mer eller mindre giftiga, och växter som har växtsaft som irriterar.

Giftiga är bland annat:

 • Arter av Dracenae
 • Julros
 • Korallbär
 • Kottepalm
 • Liljeväxter
 • Liljekonvalj
 • Mistel
 • Oleander
 • Påsklilja (här är det i första hand löken som är giftig)
 • Änglatrumpet

Framför allt liljeväxter kan ge skador på kattens njurar.

Växter som är mindre giftiga är:

 • Amaryllis
 • Anemoner
 • Azalea
 • Iris

Exempel på växter som har irriterande växtsaft:

 • Flitiga Lisa
 • Fredskalla
 • Gullranka
 • Prickblad
 • Rosenkalla

Detta är en del av de växter som på olika sätt kan vara skadliga för katten, men det är viktigt att veta att detta inte är alla, utan att det finns fler växter som är giftiga eller skadliga för din katt. Om du misstänker att katten har fått i sig av någon giftig växt måste du givetvis ta kontakt med en veterinär så att du kan få råd, och katten behandling om en sådan behövs.

Tecken på förgiftning är bland annat ett påverkat allmäntillstånd, kräkningar eller diarré och att katten dreglar. Om du misstänker att katten har tuggat i sig av liljeväxter är det extra viktigt att du kontaktar veterinär snabbt, eftersom dessa växter kan ge katten bestående njurskador.

Något som vi vanligen inte förknippar med förgiftning är choklad. Men, choklad kan vara mycket giftigt för både katter och hundar. Katter är till och med något känsligare för ämnet teobromin som finns i choklad. Teobromin har en stimulerande effekt på nervsystemet, och eftersom katter bryter ner teobrominet betydligt långsammare än vi människor blir de känsligare för ämnet. Chokladförgiftning är ändå inte så vanligt bland katter, eftersom de i allmänhet inte verkar vara så förtjusta i smaken av choklad.

Halveringstiden

Eftersom halveringstiden för teobromin är betydligt längre för en katt, än för en människa, innebär det att ämnet anhopas i kroppen och påverkar olika organ. Först påverkar det centrala nervsystemet och senare cirkulationen, andningen och urinorganen. En dödlig dos för en katt ligger på mellan 80 och 200 mg per kilo kroppsvikt. Olika typer av choklad innehåller olika mycket teobromin. I mjölkchoklad är halten relativt låg med ca 2 mg per gram choklad, och vit choklad innehåller nästan inget teobromin alls. I mörk choklad och ren kakao är halten betydligt större och det finns 100 grams chokladkakor som innehåller tillräckligt mycket för att döda en katt. Men, det är förmodligen inte så troligt att katten sätter i sig en hel chokladkaka. Men, katten behöver inte få i sig en så stor dos för att visa förgiftningssymptom.

Symtomen kommer oftast mellan två och tjugofyra timmar efter intaget och de kan hålla i sig i flera dagar. Symptomen kan visa sig som ökad törst, kräkning, diarré, snabb hjärtfrekvens med rytmrubbningar, snabb andning, hyperaktivitet och rastlöshet samt kramper. Små, men ofta upprepade intag av choklad är också farligt, eftersom ämnet anhopas i kroppen. Se alltid till att ha din katt försäkrad.